top of page

Ürünlerimiz

Anket Uygulaması

anket-uygulamasi-logo.png

Anket uygulaması ile alınan şikâyet, öneri, talepler gibi ölçümlemek istenilen her konu ile ilgili sonuçların değerlendirilebilir olması sağlanır. Anket uygulaması içerisinde alternatif soru tipleri kullanarak çeşitli anketler oluşturabilir ve bu anketlerle ilgili esnek yazılım altyapısı ile birçok raporu alabilirsiniz. Ayrıca anket uygulanacak kişilere ister e-posta ister sms yolu ile ulaşabilirsiniz.

 • Farklı soru tipleri ile anket oluşturma

 • Oluşturulan anketlerle ilgili çeşitli rapor alma

 • E-posta veya sms ile anket uygulama

 • Her yerden erişim sağlama

 • Anket statüsünü izleme

urun-tanitimi.png
anket-uygulamasi-mockup02.png
anket-uygulamasi-mockup.png

Anket Oluşturma

Uygulama içerisinde çeşitli soru tiplerini kullanarak kolayca genel veya belirli bir grup için vatandaş memnuniyet anketi, kamuoyu anketi, beklenti anketi gibi çeşitli anketler oluşturabilirsiniz.

 • Soru tipi seçme

 • Anket türü seçme

 • Anketin ön izlemesini yapma

 • Anket başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleme

 • Eski anketleri kullanarak yeni anket oluşturma

 • Tüm soruların tamamlanma zorunluluğu kısıdı ekletme

imac-mockup.png
imac-mockup.png

Raporlama

Sorulara verilen cevapların dağılımlarını çeşitli raporlama seçenekleri ile görebilir veya istatiksel analizler yapabilmek için bu raporları kullanabilirsiniz.

 • Anketleri aktif, tamamlanan, arşivlenen olarak filtreleme

 • Anketleri tiplerine göre filtreleme (Çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, derecelendirme)

 • Anketleri başlangıç ve bitiş tarihlerine göre filtreleme

 • Genel rapor, analiz raporu, detaylı rapor alma

 • Raporu indirme

 • Verilen cevapların yüzdelik dağılımlarını görme

 • İstatiksel analizler için analiz raporu alma

bottom of page