top of page

Ürünlerimiz

En güncel teknolojiyi kullanarak toplumun yaşam kalitesini arttıran ve müşterilerimiz için fark yaratan, yenilikçi bilişim çözümleri sunuyoruz. Alanında tecrübeli ekibimiz ile verimliliğinizi ve iş potansiyelinizi artıracak çözümleri geliştirmek için biz hazırız.

Eğitim Yönetim Bilgi Sistemi (EYBİS) 

Zaman ve mekândan bağımsız, örgün veya uzaktan öğretim için 7/24 erişim ortamı; dönem, kurs, sınıf ve ders oluşturma; rol (yönetici, denetleyici, idari işler, öğretmen, öğrenci) tanımlama ve kurs, sınıf ve derslere atama; faklı eğitim içerikleri kullanma imkanı, ölçme değerlendirme ve raporlama.

● Yerel Sunucu veya Bulut Üzerinden Hizmet
● Yönetim ve Raporlama Yeteneği
● Öğrenci-Öğretmen, Öğrenci-Öğrenci Etkileşimi
● Simülatör Yazılımları ile Entegrasyon

● Toplu İçerik Yükleme

● Toplu Kullanıcı Yükleme

Otopark Yönetim ve Yönlendirme

Akıllı Şehir Otopark Yönetim Sistemi

SmartCityPark, kolay entegre edilebilir esnek alt yapısı sayesinde uçtan uça akıllı şehirlere uygun bir park yönetimi çözümü sunmaktadır. Sistem, sahip olduğu gelişmiş yönetim yazılımı ile bir insanın varlığına gerek kalmadan, uzaktan bağlantı yoluyla kontrol edilebilmektedir.

● İnsansız otopark yönetimi
● 7/24 online ve offline hizmet
● Rezervasyon / Mobil ödeme / kredi kartı ve şehir kartı ile ödeme
● Abonelik alternatifleri

Toplu Ulaşım Değerlendirme Sistemi

Şoförler arasında hizmet kalite puanlarına göre sınıflandırma yapılarak şoförlerin kariyer gelişimlerinin sağlanması, şoförlere verilen farklı şoför kartları yerine bir tek Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi verilmesi ve ayrıca farklı kurumlar bünyesindeki toplu ulaşım denetim birimlerinin entegre şekilde çalışması hedeflenmektedir.

● Toplu taşıma hizmet kalitesini artırmak
● Denetlenebilir toplu taşıma hizmeti sunmak
● Kurallara uymaya teşvik etmek
● Şoför sicil sistemi oluşturmak 

TUDES
Karar Destek Sistemi

Veri Analizi ve Karar Destek Sistemi

Veri Analizi ve Karar Destek Sistemi (VAKDES), web servisler ile verilerin alınması, işlenmesi ve temizlenmesi ile oluşturulan özet tablolar iş zekası yöntemleri kullanılarak raporlanır ve ileri analitik teknikler yardımıyla yapılan gelecek tahminlemeleri karar vericilere anlaşılır görseller halinde sunulur. 

 • Web servisler vasıtasıyla alınan veri ile çeşitli devlet kurumlarının entegrasyonu sağlanır

 • Gelecekteki iş ve yetenekleri belirlenir

 • Gelecek Tahmini (Future Prediction) yapılır

 • İş zekası (Business Intelligence) çözümleri sunulur

Fuar Uygulaması

Fuar/müze Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, KIOSK Uygulamaları, Web Uygulaması, İçerik Yönetim Uygulaması, Mobil Artırılmış Gerçeklik, 3 Boyutlu Animasyonlar ve Mekan Yönetimi Uygulamalarından oluşmaktadır. 

 • Çoklu Dil Desteği

 • Uygulama tarafından gönderilen ve önceden tanımlanmış uyarıları görme

 • Navigasyon ile Fuar Ziyaret Rotası Oluşturma

 • Etkinlik Programlarını Eş Zamanlı Takip Etme

 • Etkinlik ve Ürünler için ‘Favori Listesi’ Oluşturma

 • QR kodlarını tarayarak bilgiye hızlı erişme

fuar_expo.jpg
Plaka Tanıma Sistemi

Plaka Tanıma Sistemi

Plaka Tanıma Sistemi (SmartPTS), yapay zeka destekli, görüntü işleme ve derin öğrenme teknolojileri ile yüksek başarımlı plaka tanıma sistemidir. Bulut üzerinden ve lokal olarak hizmet sunabilmektedir.tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak geliştirilmiş bir plaka tanıma sistemi yazılımıdır. 

 • Yüksek tanıma oranı

 • Kare, dikdörtgen ve resmi plakaları okuma

 • Araç marka ve renk tanıma

 • Platform bağımsız sunucu ile çalışma

Otomatik Hasar Tespit Sistemi

Otomatik Hasar Tespit Sistemi (SmartAutoScan), araçların yüzeylerinde oluşabilecek çukur, çıkıntı, eğik, yarık veya delik gibi yapısal hasarların otomatik olarak tespit edilmesinde kullanılan ölçüm ve analiz sistemidir. Manüel olarak yapılan hasar tespitlerinde işlem süresi çok uzun ve kişiye bağlı olmaktadır bu sebeple hızlı bir şekilde araçların hasar tespitini yaparak zamandan ciddi bir tasarruf sağlar.

 • Araç yüzeyindeki çukur, eğiklik ve delik tespiti

 • Araç kullanıcılarına ait davranış analizi

 • Hızlı hasar yer tespiti ile zaman tasarrufu

 • Plaka tanıma sistemi ile hasar plaka eşleştirmesi

Hasar Tespit Sistemi
Otonom araç

Yarı Otonom Araç Uygulaması

Geniş tarım arazilerinde, tarlanın sürülmesi, ilaçlanması, gübrelenmesi gibi işlemler esnasında, işlem yapılan toprak parçasında tekrar işlem yapılmaması ve toprakların üst üste binmelerini önlemek maksatlı geliştirilmiştir. Önceden belirlenen arazi koordinatları içerisinde, araç 2.5 cm hassasiyetle ve 50-60 km/saat hız ile önceden belirlenmiş rota sitili ile kendiliğinden hareket etmektedir. Aracı servo motor yönetmekte olup, sapmalar led ışık ile gösterilmektedir. Aracı yöneten, servo motora komut verme ve görselleştirme kısımları tarafımızca geliştirilmiştir.

Mesai Takip Uygulaması

Personel Devam Kontrol Sistemi, firmaların personellerini takibi çok yorucu ve personeli rahatsız edici bir süreçtir bu sebeple, ihtiyacı karşılamak ve personelin kendi mesai durumunu kendisinin takip edebilmesi, yöneticilerin ise durumu izlemesi ve gerektiğinde tedbir alması maksadı ile geliştirilmiş bir uygulamadır.

 • Personellerin verilerinin sürekli güncelliğinin sağlar

 • Personellerin performans değerlendirilmesinin yapılmasına destekler

 • İş süreçlerinin optimize eder

 • Verimliliği attırır

 • İş ve veri güvenliğini arttırır

Metrik Takip Sistemi

Metrik Takip Uygulaması, kalite süreçleri kapsamında proje takibi için kullanılan 100'den fazla metriğin, mevcut kaynak yönetim sistemlerinden otomatik çekilerek zengin görsel grafik haline getirildiği ve yöneticilere/karar vericilere sunulduğu, tanımlanabilen kriterler gerçekleştiğinde alarm üreten bir uygulamadır. 

 • Redmine verileri ile ölçülen metrik sonuçları grafik olarak ve/veya tablo olarak görülebilir

 • Redmine tarafından yönetilen ve izlenen bir projenin durumu analiz edilebilir.

Ehliyet Akademisi Uzaktan Eğitim

Ehliyet Akademisi Uygulaması, sürücü kurslarının mevzuat gereği tutması gereken kayıtların tutulması ve bunların MEBSİS'e aktarılmasının sağlamasının yanı sıra, Araç, şoför, öğrenci eğitim planlamasını otomatik yapmakta, sürücü kurslarının iç iş süreçlerinin (ön muhasebe vs.) yönetilmesini sağlamakta. Aynı zamanda öğrencilerin uzaktan eğitim sistemi ile sürücü eğitimi ile ilgili her türlü bilgiye anında erişmesine, soru bankasınca sağlanan sorular ile sınav egzersizleri yapmalarına imkan sağlamaktadır.

 • Redmine verileri ile ölçülen metrik sonuçları grafik olarak ve/veya tablo olarak görülebilir

 • Redmine tarafından yönetilen ve izlenen bir projenin durumu analiz edilebilir.

imac-case.png
imac-case.png
personel-takip-ekranlar.png

Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi

Kurumlara online sınav yapma, yetkilendirme ekranı ile derslere hızlıca yetkili atama ve derslerin ders başarı oranlarını görme imkanı sağlanır. Oluşturulan etkileşimli yapı sayesinde kurumlar ve katılımcılar arasında köprü oluşturulur.

 • Eğitim Verimliliği ve Kaliteyi Arttırma

 • Sınav Karmaşasını Ortadan Kaldırma

 • Hızlı Ölçme ve Değerlendirme

 • Zaman ve Mekândan Bağımsızlık

 • Çoklu Dil Desteği

uzaktan-egitim-sistemleri-mockup.png

Anket Uygulaması

Anket uygulaması içerisinde alternatif soru tipleri kullanarak çeşitli anketler oluşturabilir ve bu anketlerle ilgili esnek yazılım altyapısı ile birçok raporu alabilirsiniz. Ayrıca anket uygulanacak kişilere ister e-posta ister sms yolu ile ulaşabilirsiniz.

 • Farklı soru tipleri ile anket oluşturma

 • Oluşturulan anketlerle ilgili çeşitli rapor alma

 • E-posta veya sms ile anket uygulama

 • Anket statüsünü izleme

imac-case.png
bottom of page