top of page
karar-destek-plan.png

Ürünlerimiz

Kurumsal Dijitalleşme ve Karar Destek Sistemi

smartict-kardes.png

Karar Destek Sistemi kurum ve kuruluşların iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve konu/alan bazlı performanslarının veri ile tanımlanması, gösterilmesi ve optimum alternatif çözümlerin önerilmesini sağlayan bir sistemdir.  Kısıtlı kaynakların etkin ve verimli, gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tahsis edilmesi için birçok güncel mühendislik süreçleri uygulanır. 

urun-tanitimi.png
  • İş Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi

  • Veri Odaklı Organizasyonel Planlama

  • Özgün Model Oluşturma

  • İhtiyaç Analizleri

  • Veri Kaynaklarını Etkin Kullanım

  • Kaynak İsrafını Önleme

  • Doğru Bilgiye Hızlı Ulaşım

  • Sonuç Odaklı Sistemler

dijitallesme.png

Dijitalleşme

Bilgilerin ve mevcut verilerin bilgisayar tarafından işlenebilecek şekilde dijital ortama aktarılması sürecidir.

● İş Süreçleri Optimizasyonu

● Dijitalleşmiş Veri Girişi

● Dijitalleşmiş Karar Süreçleri

Veri Ambarının Oluşturulması  

Farklı kaynaklardan gelen verileri tek bir merkezde  birleştirerek, karar vericilere özet rapor altyapısı sunan bir altyapıdır.

● Verinin Alınması (Web Servis, Rest Api)

● Verinin Temizlenmesi (ETL Süreçleri)

● Verinin Özetlenmesi

veri-ambarinin-olusturulmasi.png
veri-madenciligi.png

Veri Madenciliği

Kurum ve kuruluşların performanslarını veri ile göstermek ve  gelecekle ilgili projeksiyonlarını gösteren bir altyapı sunar.

● Makine Öğrenmesi Süreçleri

● Derin Öğrenme Süreçleri

● İleri Analitik Süreçleri

● Gelecek Tahminlemesi

Raporlamalar

Stratejik kararlar alabilmek için her karar vericiye uygun güncel ve amaca yönelik görsel raporlar sunulur. 

● İş Zekası Raporları

● Dashboard

● Tablolar

raporlamalar.png
bottom of page