top of page

EĞİTİM YÖNETİM

BİLGİ SİSTEMİ 

Ürünlerimiz

Eğitim Yönetim Bilgi Sistemi (EYBİS)

Eğitim Yönetim Bilgi Sistemi  (EYBİS)

Zaman ve mekândan bağımsız, örgün veya uzaktan öğretim için
7/24 erişim ortamı; dönem, kurs, sınıf ve ders oluşturma; rol
(yönetici, denetleyici, idari işler, öğretmen, öğrenci) tanımlama ve
kurs, sınıf ve derslere atama; faklı eğitim içerikleri kullanma
imkanı, ölçme değerlendirme ve raporlama

● Yerel Sunucu veya Bulut Üzerinden Hizmet
● Yönetim ve Raporlama Yeteneği
● Öğrenci-Öğretmen, Öğrenci-Öğrenci Etkileşimi
● Simülatör Yazılımları ile Entegrasyon
● Toplu İçerik Yükleme
● Toplu Kullanıcı Yükleme

urun-tanitimi.png

Kurs, Sınıf, Ders Yönetimi

Kurs, sınıf, ders, dershane tanımlamaları, ilişkilendirme, kurs
başlatma ve bitirme fonksiyonları

● Planlanan ve gerçekleşen başlangıç ve bitiş tarihleri, ilerleme durumu ve
kursiyer bilgileri
● Kurslara sınıf ataması (aynı kurs altında birden fazla sınıf imkânı)
● Kurslara ders ataması
● Dersliklerin tanımlanması ve yönetilmesi
● Ders ve ders grubu oluşturma
● İçerik ve soru seviyesinde başarı puanı tanımlama
● Derslere izleyici/denetçi ve öğretmen ataması
● Birbirini takip etme zorunluluğu olan derslerin önceliklendirilmesi ve
ilişkilendirilmesi
● Dershane tipi, günlük ders sayısı, ders başlangıç ve bitiş saatleri belirlenerek
kurs planı oluşturulması
● Planlama hataları (çakışmalar) için uyarı mesajları
● Planda manuel değişiklik

İçerik Yönetimi

6 farklı içerik tipi, içerik gruplama, toplu içerik yükleme,
içerik tamamlama puanı belirleme, içeriğe özel dershane
tanımlama, ilişkili içerik gezgini ile yönlendirme, içerik
erişimi esnasında not tutma, öğretmene soru sorma, daha
önce sorulan soruları ve verilen cevapları görüntüleme

● İçerik Tipleri
   - Sınav
   - Video
   - İnteraktif
   - STE (Senaryo Tabanlı Eğitim)
   - Doküman
   - Sözlük

Sınav Yönetimi

Farklı zorluk derecelerinde, farklı soru tiplerinde soru
bankası, soru grubu ve sınav oluşturma, sınav yapma, sınav
tekrar sayısı belirleme, sınav notu belirleme (ortalama not,
en yüksek not vb.), sınav bitiminde sınav sonucu
görüntüleme (not, doğru ve yanlış cevap)

● Sınav Tipi
   - Değerlendirme Sınavı, Deneme Sınavı
● Sınav Notu Gösterim Yöntemi
   - Yüzlük Sistem, Harf Sistemi, Beşlik Sistem, Dörtlük Sistem
● Mevcut Soru Tipleri
   - Doğru-Yanlış, Çoktan Seçmeli, Klasik, Boşluk Doldurma, Eşleştirme, Sürükle / Bırak

Ölçme, Değerlendirme ve Raporlama

Tüm eğitim faaliyetlerinin raporlanması, toplu ve bireysel
sonuç, ilerleme, performans ve katılım raporları, kurs, ders
programı görüntüleme, kurumsal mezuniyet belgesi
oluşturma

● Sonuç Raporları
   - Kurs Sonuç Raporu, Sınav Sonuç Raporu, Kursiyer Sınav, Sonuç Raporu
● İlerleme Raporları
   - Kurs İlerleme Raporu, Ders İlerleme Raporu, Kursiyer İlerleme Raporu
● Performans Raporları
   - Sınıf Performans Raporu, Kursiyer Performans Raporu
● Günlük Ders Programı
● Kurs Eğitim Programı
● Kurs Katılım Raporu
● Kurumsal Mezuniyet Belgesi

bottom of page